Kolejy daty akaiky Madagaskar


Uploaded by

Azo amboarina. C'est une affaire—. Raharaha azo amboarina izany. ACCOMMODÉ, ÉE, p.

Welcome to Scribd!

Voaliandro, nohandroina, voavoatra; voamboatra, namboarina, voalamina, nalamina, nampifanarahina. Raccommode bien le poisson. Mahay mahandro hazandrano izy. Il a bien accommodé ce met. Izy nanamboatra tsara io nahandro io. Il a bien accommodé sa maison. Nanamboatra, nandamina tsara ny tranony izy. Il a accommodé le procès. Izy nanamboatra ny ady. Il accommoda son discours aux idées du peuple.

Izy nampifanaraka ny laha-teniny amin' izay ankasitrahan' ny olonà. Cet emplacement m'accommoderait. Tsara raha ahy io tokotany io. S'accommoder, vpr. Ils se sont accommodés. Nifanaraka izy ireo. Il faut s'- à l'usage.


 • mampiaraka tovovavy Fianarantsoa Madagaskar.
 • ho anny mampiaraka akaiky Antsirabe Madagaskar;
 • mpanazatra mampiaraka tsara indrindra ao Fianarantsoa Madagaskar.
 • Miaraka amin'ny namana tsara indrindra mahafinaritra.
 • Auto HOOK UP Antsirabe Madagaskar.
 • tranonkala mampiaraka asiana Fianarantsoa Madagaskar.
 • mampiaraka anio hariva akaiky Tuliara Madagaskar?

Tokony hanaraka ny fanao. Il sait s'- sur sa chaise. Mahay misoketraka, etc. Il loc. nombana, ombana, niarahana, iarahana, voaotrona, notronina, otronina, voatitra, naterina. Il est toujoursd'une foule d'esclaves. Arahina, otronin' andevo betsaka mandrakariva izy. Voici un présent—d'une lettre. Inty fanatitra omban-taratasy.

MOMBA NY ZAZA 9- 12 TAONA | Moov

Ses paroles sont toujours accompagnées de gestes. Ny teniny miaraka mandrakariva amy ny fihetsiky ny tanany. L'— soutient la voix. Manampy ny feo ny zava-maneno miaraka aminy. Ce serviteur accompagne toujours son maître. Manaraka, momba, ny tompony, miaraka amy ny tompony mandrakariva io ankizilahy io. Des officiers accompagnaient le Premier Ministre. Nisy manamboninahitra nanotrona ny Prime Ministra. n accompagna le voyageur jusqu'aux portes de la ville. Nanatitra ny mpandeha hatreo am-bavahadin'ny tanàna izy. Il accompagna son présent d'une lettre. Aampombainy, nampiarahany taratasy ny fanatitra nateriny.

Quand il chante, il aime à se faire- du violon. Raha mihira izy dia tianyampitarahana lokangam-bazaha. La tapisserie accompagne bien les meubles.


 • Malagasy Students` Union in Wuhan!
 • Read Interactions.
 • Handisport- CCCHOI : Les Tuléarois frappent fort d’entrée;
 • hafainganana haingana zoma aminny Tuamasina Madagaskar!
 • Antananarivo Madagascar.
 • Fidy Art Niaina.
 • Les actualités à Madagascar du Mercredi 04 Décembre ;

ACCOMPLI, IE, p. Mon vœu est—. Tanteraka, vita, tontosa, efa ny voadiko. Voilà un jeune homme—. Indro ny tovolahy anankiray lavorary, etc. J'ai vingt ans accomplis. Roa: polo taona ngarangidina aho izao, ta- pUra roapolo taona aho. ACCOMPLIR, va. tontosa, mahefa izay tiany.

Il a accompli ses promesses.

Boky fibeazana ho fanabeazana ho olompirenena vanona - kolejy (MEN/2011)

Nahatanteraka ny teny napetrany izy. Il a accompli sa dixième année. Nahatapitra ny taona fahafolo nahaterahany izy. ACCORD, sm. Ces frères vivent dans un parfait—. Mifanaraka, mikambana, miray hevitra, miray hina tsara izy mirahalàhy. L'- des voix est nécessaire dans le chant. Ny fifanarahari' ny feo dia ilaina amy nyhira.

L'—conclu entre les deux États. Ny fanekena nataon' ny fanjakana roa tonta. nakambana, nampiraisin-kevitra, nampiraisin-kina. Ces deux ennemis sont accordés. Efa nampifanarahina ireo mpifandrafy ireo. ACCORDER, va. Il Mampifanaraka, mampikambana, maxopiray hevitra, mampiray hina. Mampifanaraka, etc. Mampiray hina ny fou' ny olona.

Negara keturunan Indonesia, Mari Mengenal Lebih dekat Republik Madagaskar yang indah dan menarik

Il accorde à ses amis tout ce qu'ils demandent. Manome, etc. J'accorde ce que vous avez prouvé. Ekeko izay hohamarininao. Il ne sait paS- son violon.. Tsy mahay mantelona ny lokangany izy. S'accorder, vpr. Mifanaraka, mikam- 1 bana, miray hevitra, — hina. Les deux lépoux s'accordent parfaitement. Mifanaraka tsara dia tsara izy mivady.


 • fifanarahana eo aminny razana ao Tuamasina Madagaskar.
 • Vous êtes ici.
 • Akaiky ny hafainganam-pandeha Fianarantsoa Madagaskar.
 • Ny tena mahaliana zava-misy momba ny sipa. Mahaliana momba ny namana tsara indrindra!
 • Filoha Ravalomanana – Fitaratra amin’ny fanamboaran-dalana.
 • hookup maimaim-poana Madagaskar.
 • mampiaraka indray aminny Antananarivo Madagaskar?

La première proposition ne s'accorde pas avec la dernière. Ny fehezan-teny voalohany tsy mifanaraka amyny farany. Azo haIOUlna,- akckeziiia,—itodiana,—iantsonana.

kolejy daty akaiky Madagaskar Kolejy daty akaiky Madagaskar
kolejy daty akaiky Madagaskar Kolejy daty akaiky Madagaskar
kolejy daty akaiky Madagaskar Kolejy daty akaiky Madagaskar
kolejy daty akaiky Madagaskar Kolejy daty akaiky Madagaskar
kolejy daty akaiky Madagaskar Kolejy daty akaiky Madagaskar
kolejy daty akaiky Madagaskar Kolejy daty akaiky Madagaskar

Related kolejy daty akaiky MadagaskarCopyright 2020 - All Right Reserved